BredaNu wil geld van gemeente

Publieke lokale omroep BredaNu wil jaarlijks dertigduizend euro subsidie van de gemeente Breda. Dit bedrag komt bovenop de ruim honderdduizend euro die de omroep elk jaar ontvangt uit de rijkskas. Daarnaast wenst BredaNu een kleine vijftigduizend euro voor nieuwe apparatuur.

De dertigduizend euro structurele subsidie wil de omroep gebruiken voor de aanstelling van een parttime werknemer. Die moet komen te werken naast de enige andere betaalde kracht, de in 2017 aangestelde en weinig competent gebleken Bart Heppenhuis. Verder moet BredaNu het doen met vrijwilligers.

De omroep heeft de subsidie ook nodig om haar huurlasten het hoofd te kunnen bieden. Bronnen bij de gemeente geven het kredietverzoek van BredaNu weinig kans van slagen.

(3 november 2020)

Tweede, mogelijk derde lokale omroep in Breda

Er komt ruimte voor een tweede lokale omroep in Breda. Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat stelt hier een etherfrequentie voor beschikbaar. Een tweede plaats op de FM-band komt vrij in Etten-Leur. Die laatste zender zal ook in Breda uitstekend te ontvangen zijn.

Wie in Breda aan de slag wil met lokale omroep, kan middels een veiling bieden op de frequenties. Een plek op de kabel voor televisie-uitzendingen zal moeten worden losgepeuterd bij de kabelaar. En zoals bekend is kan iedereen die dat wil z'n ei kwijt op internet. Je moet overigens wel diepe zakken hebben om één van de beschikbare frequenties in te kunnen lijven.

(21 oktober 2020)

Apparatuur lokale omroep wordt veiliggesteld

De gemeente Breda is positief over het plan van de onafhankelijke Commissie Omroep Breda Straks (COBS) om te komen tot een facilitaire organisatie die de apparatuur van de publieke lokale omroep bezit en beheert. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de raadsfractie van de SP. 

B&W erkennen ook dat daar al eerder werk van had moeten worden gemaakt. Reeds in 2012 waren hierover toezeggingen gedaan door toenmalig ‘wethouder van lokale omroep’ Selcuk Akinci. Reden was het verkiezen van een nieuwe omroep, BredaNu, boven het bestaande StadsRTV Breda. Met het verscheiden van StadsRTV verdween ook haar apparatuur. Materiaal dat was bekostigd van subsidiegelden. 

Per gemeente mag er één publieke lokale omroep zijn. Om de vijf jaar kunnen nieuwe gegadigden zich melden. In dat verband is het handig de uitzendmiddelen veilig te stellen. De Bredase politiek heeft geprobeerd hiervoor ‘een list’ te verzinnen, maar slaagde daar niet in en de toezegging raakte in de vergetelheid. Op 20 september jl. diende de COBS de toch even eenvoudige als doeltreffende oplossing op een dienblaadje aan. 

Er is nu wel een probleem ontstaan: in de afgelopen jaren heeft BredaNu ruim zevenhonderdduizend euro subsidie ontvangen, waarbij de gemeente heeft nagelaten afspraken te maken over de apparatuur. Ze wil nu proberen hierover alsnog tot een vergelijk te komen met de omroep, maar erkent dat reeds aangekochte middelen niet zonder meer naar een nieuwe facilitaire organisatie kunnen worden overgeheveld. 

BredaNu kan gaan dwarsliggen en zeggen ‘die spullen zijn van ons en daarmee basta’. Maar dat is waarschijnlijk niet de beste tactiek om bij de volgende politieke beoordeling van de zendmachtiging, in 2022, weer voor vijf jaar te worden verkozen tot lokale omroepmonopolist. 

Intussen nemen de kansen toe voor nieuwe organisaties, die het ook eens willen proberen. Met de infrastructuur op veilige afstand kan de politiek zich straks beperken tot de bevoegdheden die de Mediawet hen geeft en ontstaat er een basis van gelijkwaardigheid. De COBS wil voor die tijd nog meer plannen op tafel leggen om te komen tot een volwaardige publieke lokale omroep. Zo wordt gedacht aan een fonds om nieuwe initiatieven te ondersteunen.

(19 oktober 2020)